Peluang Kerja Sekolah Pelayaran

Peluang Kerja Sekolah Pelayaran - Sekolah Pelayaran akan mendidik taruna menjadi seseorang operator bidang nautika kapal. Lulusan sekolah pelayaran  berpeluang buat bekerja di kapal domestik maupun kapal asing. Hal ini mengakibatkan lulusan sekolah pelayaran dapat bekerja menggunakan honor  yg tidak mengecewakan besar  mengingat bekerja di kapal memiliki honor  yg besar  terutama kapal asing. Selain Bekerja di kapal asing, masih banyak peluang kerja yang lainnya semisal di Instansi pemerintah.

Ada banyak sekolah Pelayaran yang tersebar di indonesia. Dan sekolah pelayaran tersebut antara lain : STIP, PIP, BP2IP, BP3IP, AMNI, Poli Marine Dan Lain sebagainya. Semua Sekolah Pelayaran tersebut menawarkan Peluang Kerja yang sangat menggiurkan.
Ada Beberapa Jurusan atau keahlian yang di tawarkan oleh kebanyakan sekolah pelayaran. Dan penjurusan tersebut bertujuan agar mempunyai satu keahlian khusus. Jurusan yang di tawarkan oleh sekolah pelayaran antara lain :

Peluang Kerja Sekolah Pelayaran
Peluang Kerja Sekolah Pelayaran
Lulusan Sekolah Pelayaran

- Jurusan / Keahlian Nautika

Nautika merupakan ilmu yang menyelidiki tentang cara mengemudikan kapal laut. Taruna jurusan nautika dididik buat memiliki kompetensi menjadi perwira jaga navigasi laut pengendalian kapal, penanganan & pengaturan muatan kapal.

- Jurusan / Keahlian Teknika

Tujuan umum / generik jurusan Teknika adalah mendidik & melatih para taruna taruni buat sebagai Perwira Pelayaran Besar (Samudra) bidang keahlian Mesin Kapal. Peluang lulusan jurusan ini adalah bekerja sebagai ahli mesin di kapal, teknisi di galangan, dan menjadi orang mesin di perusahaan perusahaan 

- Jurusan / Keahlian Ketatalaksanaan & Kepelabuhan

Tujuan umum dari keahlian / jurusan Ketatalaksanaan Niaga dan Kepelabuhan merupakan mendidik dan melatih para lulusan taruna taruni buat sebagai pakar Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga/Administrasi Angkutan Laut & Pelabuhan. Peluang jenis jurusan ini adalah calon syahbandar, bekerja di kantor perusahaan perkapalan, bekerja di perkantoran galangan kapal, Dan lain sebagainya

Tugas & Tanggung Jawab buat lulusan jurusan ini adalah supaya dapat mempersiapkan dokumen-dokumen kapal & muatannya baik selama kapal berlayar maupun tiba pada pelabuhan.

Peluang Kerja Sekolah Pelayaran

Related Posts:

0 Response to "Peluang Kerja Sekolah Pelayaran"

Post a Comment