Alat Tangkap Purse seine Sesuai Permen 71 2016

Alat Tangkap Purse seine - menjadi salah satu alat tangkap primadona setelah beberapa alat tangkap saat ini di larang. Alasan pelarangan beberapa alat tangkap tersebut di karenakan dalam kategori alat tidak ramah ;lingkungan  menurut Permen 71 tahun 2016.

Adapun Aturan tentang Alat Tangkap Purse seine terdapat pada pasal 7 di permen 71 yang meliputi ;
(1) API jaring lingkar (surrounding nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:


a. jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/purse seine); 
b. jaring lingkar tanpa tali kerut (without purse lines/lampara).


(2) Jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/purse seine) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seines); dan
b. pukat cincin dengan dua kapal (two boats operated purse seines).

(3)Pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seines) sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a terdiri dari:
a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan
b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal.

(4) Pukat cincin dengan dua kapal (two boats operated purse seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bterdiri dari:
a. pukat cincin grup pelagis kecil; dan
b. pukat cincin grup pelagis besar.

Untuk Penggolongan Hasil Tangkapan atau Sasaran Tangkapan Alat Tangkap Purse seine terbagi antara lain :

close
Alat Tangkap Purse seine Sesuai Permen 71 2016 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: nina aysiana runny

0 komentar:

Post a Comment